تبلیغات
داستانا و خاطرات من - تولد
آخ اگه بخونینشون

بچه ها تولداتونو تو پست اصلی بهم بگین فعلا چند تا از تولداتورو میذارین

تولد خودم:24 اردیبهشته


تولد فلورا جون مدیر ناناسمون 30 دیه


تولد استلا جون نویسنده ی ناناسمون 28 فروردینه


تولد میوسا جون نویسنده ی ناناسمون 3اسفنده


بقیه تون هم بگین تا براتون تولد بگیریم